Пощенски картички с размер 148 х 105 мм.
Отпечатани върху 250-300г картон.
Лицевата част е с ламинат.