Пощенски картички с размер 148 х 105 мм.
Отпечатани върху около 200г картон.
Лицевата част е с ламинат или лак.