София на три морета

„Тук ще бъде пристанище Павлово“ или за абсурда на един забравен проект „На спирка Павлово по линията на Княжевския трамвай дълги години стоя един голям надпис: “Тук ще бъде пристанище Павлово”. Под надписа беше нарисуван корабоплавателния канал Панчарево-Павлово и бяха означени пристанищата.“[1] Така започва разказът на журналиста Георги Марков за Софийското море. Идеята е на…

Цената на мечтите

  Май 2018 Не питай за цената на мечтата – бори се , литвай, падай и умирай! Носи я винаги напред – в ръката, възкръсвай, ставай, искай и намирай! Не я затваряй в себе си, в душата… Изправен дишай, никога не спирай, мечтай за радостта, за красотата. С възторг и трепет, с вяра в чудесата…