Цената на мечтите

  Май 2018 Не питай за цената на мечтата – бори се , литвай, падай и умирай! Носи я винаги напред – в ръката, възкръсвай, ставай, искай и намирай! Не я затваряй в себе си, в душата… Изправен дишай, никога не спирай, мечтай за радостта, за красотата. С възторг и трепет, с вяра в чудесата…